Проектиране на машини и съоръжения за ХВП

Проектиране на машини, апарати, съоръжения и съдове за млечна, хранително-вкусова и преработвателна промишленост

Проектирането и производството се извършват с индивидуален подход към нуждите и изискванията на отделния клиент и включват консултации относно прецизиране и най-ефективното осъществяване на желания продукт.  

Тестване на изделието и пускането му в експлоатация. 

Предлагаме поправка, поддръжка и модернизация.