Проектиране на машини и съоръжения

Услугите по Проектиране включват:

 

  • Изработка на пълна документация на поръчката

  • Копие на изработения дизайн (принтирано)

  • Чертеж на отделните детайли от поръчката

  • Разкрой на използваните материали за оптимално използване

  • Посредничество при изработка и авторски надзор

  • Намиране фирма производител

  • Контрол в процес на изработка

 

Ние работим с вашите мостри, скици, модели, части или съществуващи форми