2D и 3D Дизайн на машини и съоръжения

ДИЗАЙН:

Изготвянето на дизайн позволява да се визуализира и прецизира вашата идея и превръщането й в готов продукт.

ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ:

Предлагаме изработването на сборни и детайлни чертежи, на цяло изделие или на отделни механизми, сглобки и детайли, идейни проекти, скици и технически задания. Подготовка на съответната техническа документация, разпечатана с най-качествените консумативи и професионален плотер.

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА:

Включва спецификация на материалите и изготвяне на други потребителски справки, които да подобрят качеството, осъществяването и възвращаемостта на проекта.  Анализ на техническите разчети и финансово икономическите показатели при изработката. Създаване на файлове за разкройни и режещи машини.