Абонаментно обслужване на фирми – конструктивна документация

Абонаментно обслужване на фирми

Ние можем да ви предложим квалифициран инженер-конструктор с над 10г. стаж по специалността, с опит при координиране, управление и администрация на хора и проекти.

Професионалното изпълнение и бърза работа се обуславят и от факта, че се работи с най-новите решения в областта на СAD/CAM системите, лицензиран SolidWorks 2014, професионален печат и комплектоване на документацията, съгласно най-високите изисквания на сертифициращите фирми.

Инжнерно бюро З дизайн България предлага своите услуги и на фирми, които не поддържат инженерен отдел или на такива, чийто инженерни специалисти са ангажирани с основната дейност и нямат достатъчно капацитет за нови или извънредни поръчки.