Проектиране на инструментална екипировка

З Дизайн България ЕООД е Българска компания основана в град Пловдив през 2011 год.

Фирмата разполага с енергичен екип от опитни инженери и най-съвременен CAD/CAM софтуер за проектиране на инструментална екипировка, машини и съоръжения, нестандартно оборудване, инженеринг.

На база идеята на клиента се разработват 3D модели на инструменталната екипировка


Дават се препоръки за оптимизиране на проекта, както от гледна точка на технологичност на изделието, така и по отношение подобряване производителността на инструменталната екипировка и себестойността.

Предлаганите услуги се реализират на изключително високо ниво на качеството на работа и съгласуваност с клиента.

Всеки детайл се прецизира според желанието и възможността то да бъде изпълнено при най-добрия вариант за клиента.

Окомплектоването на проектите се извършва според най-високите изисквания за фирми, сертифицирани по система за управление на качеството.

Проектиране на нестандартно оборудване


Същото обслужване получават и единичните клиенти, малки фирми и физически лица.

По време на работата си ние идентифицирахме и селектирахме най-надеждните доставчици на качествени материали и сега заедно използваме нашите обширни знания за да сме в услуга на тези, които искат да имат продукт от “З Дизайн България“, създаден според техните вкусове и специфики на използване.

За нас „качество”, „услуга”, „внимание”, „срок” не са просто думи, а цялостна концепция, на която отдаваме най-голяма важност.

Като професионалисти, използващи съвременни технологии и методи на работа, ние обръщаме внимание на всеки детайл от първоначалния контакт с клиента до предаването на конкретния завършен продукт.

инж. Венко Михайлов